Vista de la refineria de Tarragona
Operarios del complejo hablando

Sobre el Complex

El Complex Industrial de Tarragona porta més de 40 anys en funcionament i la seva presència ha impulsat el creixement econòmic i laboral a tota la zona.

La nostra història

Des de la concepció del Complex, a principis dels anys 70, les instal·lacions petroquímiques de Tarragona no han deixat de
créixer.

Descobreix més
Cambra torxa

Descobreix el funcionament i propòsit de les torxes del Complex de Tarragona.

Un element de seguretat
Empleats de Repsol amb casc de seguretat en la refineria.

La nostra prioritat és la seguretat

La ferma convicció que tots els accidents són evitables ens ajuda a treballar cada dia envers la millora contínua dels nostres processos, instal·lacions, capacitació i comportaments. 

Conscient dels riscos que comporta l’ús dels productes i el procés que es desenvolupa, Repsol disposa de mesures de seguretat basades en els estàndards més exigents.

Vista amb arbres de la refineria

Coneix els àmbits en els quals col·laborem

Compromís social

Mantenim una col·laboració estreta amb institucions, organitzacions i associacions.

Formació i ocupació

Compromís per facilitar la incorporació al mercat laboral dels joves.

Educació

Mantenim convenis de pràctiques amb les principals universitats de la regió de Tarragona.

Información Meteorológica

Pantalán de CI Tarragona