Procés productiu

Des que arriben les matèries primeres fins que enviem al mercat els nostres productes hi ha un procés llarg i complex. En ell intervenen un gran nombre d’instal·lacions, equips i persones, tot això per complir amb les nostres metes de qualitat i seguretat.

Un microscopi de laboratori

Tecnologia d'avantguarda que hi ha darrere dels nostres equips i de tot el nostre procés productiu.

La gran part de la matèria primera ens arriba a través del terminal marítim, on els vaixells petroliers descarreguen la seva mercaderia.

Una vegada tenim el cru en la nostra possessió, el traslladem a les nostres torres de destil·lació. Allí el material s'escalfa a una temperatura constant, i es divideix en múltiples derivats segons la seva densitat i el seu punt d'ebullició.

Els materials més pesats es refinen i es creen asfalts de diverses classes. També s'obtenen combustibles, i després de passar per diversos sistemes de depuració s'aconsegueixen gasoils i fuels.

També s'obtenen les naftes, de les quals neixen altres materials com la gasolina, l'etilè i el propilè. Finalment, estan el butà i el propà, els gasos liquats del petroli (GLP). Aquests es purifiquen i s'emporten a la planta d'envasament, on es preparen per al seu consum.

                         Els nostres productes

A través del procés de refinament obtenim GLP, naftes, querosè, gasoils, fuel i asfalts. Només de butà generem 300 quilograms per minut, quantitat que serviria per al consum anual de tota una família.

Bombones de butà en un camió

  • GLP: són gasos lleugers, ideals per al consum domèstic com a combustible per a la cuina, aigua calenta i calefacció.
  • Naftes: són els principals components emprats per a múltiples productes, com ara gasolines i dissolvents, a més de ser les matèries primeres per a l'etilè i el propilè. 
  • Gasolines: s'utilitzen com a combustibles d'automoció, i són un producte molt demandat. 
  • L’etilè i el propilè són hidrocarburs que s'utilitzen per a la creació de plàstics, resines, dissolvents, acetones i derivats. Aquests composts són també dels més produïts al complex. 
  • Amb el polietilè d'alta densitat que es produeix en un any es podrien fabricar 120 milions d'envasos, i amb el de baixa densitat es podria construir un hivernacle de 40.000 quilòmetres de longitud i un metre d'amplària. 
Uns matrassos de laboratori

  • Querosè: és un compost de densitat mitjana; i s'empra com a combustible d'aviació i, després d'un processament addicional, com a dissolvent o combustible de calefacció.
  • Gasoil: després de passar per múltiples passos per ser purificat, s'usa per a dièsel d'automoció i per a calefacció domèstica. Un derivat del gasoil, el dièsel, és també un producte molt sol·licitat.
  • Fuel: és un compost molt pesat, i el seu principal ús és com a combustible industrial.
  • Asfalts: són un material de construcció per a carreteres, pistes i circuits. També s'usen com impermeabilitzant de teulades i sòls.

A més de tot l'anterior, el complex genera electricitat per al seu autoproveïment i el seu comerç. En un minut generem 1,5 MWh, que equival al consum mitjà d'una família durant quatre mesos.