La nostra història

Referent energètic i un motor econòmic i d'ocupació a tota la zona

Des de la concepció del complex a principis dels anys 70, les instal·lacions petroquímiques de Tarragona no han deixat de créixer. 

Panoràmica del Complex al vespre

La planta de Tarragona ha passat per nombrosos canvis per ser el Complex que és avui dia. 

historia-vista-aerea-construccion-complejo_tcm57-70865.jpg

Anys 70 i 80

El 14 de març de 1971 el Consell de Ministres aprova la construcció d'una planta de refinació de petrolis a Tarragona. La seva construcció comença el 1973, i es dona inici a la seva activitat química el 1976. Les plantes d'etilè van començar a aixecar-se al mateix temps que la resta de les instal·lacions, però no es van finalitzar fins a l’any 1978.

L’any 1982 es ven a Dow Chemical Company (DOW) una de les plantes d'etilè. Des de l’any 1983 fins a 1992 s'inicia un període de renovació i ampliació de les instal·lacions, que augmenta la capacitat de producció i d'emmagatzematge. En aquesta dècada, diverses empreses químiques de l'entorn de la refineria de Tarragona es van integrar a Repsol.

Unidad de tratamiento de la refinería de Tarragona

Anys 90 i 2000

En aquest període es van continuar millorant totes les unitats de producció; i instal·lant-ne de noves. En aquest aspecte, destaquen la unitat de destil·lació de condensats residuals i la planta de cogeneració 1, totes dues posades en funcionament l’any 1997, i la segona planta de cogeneració, de l'any 2000. 

També va haver-hi un canvi en la producció de les gasolines, per poder adequar-se a les especificacions legals respecte del seu contingut en sofre publicades l’any 1999.

L’any 2002 s'arrenquen per primera vegada la unitat d’hidrocraqueig i la planta d'hidrogen, i fins al 2007 es fan novament ampliacions i reformes a les instal·lacions ja existents per augmentar el seu rendiment. El 2008 es posa en marxa una nova unitat, la de tractament de sosa gastada.

També s'inicien diversos projectes de millora de producció, com els que es duen a terme en el tractament del querosè i el biodièsel.

Dos empleats en una refineria

Parada de manteniment

L'any 2013 es va dur a terme una parada programada al complex que va afectar les plantes químiques d’OPSM, Derivats, Butandiè, Poliolefines i Olefines (cracker). Es va iniciar l'1 d'octubre d'aquest mateix any i es va prolongar durant 60 dies en què no va ocórrer cap accident. Es van destinar al voltant de 95 milions d'euros a tota aquesta millora i es va optimitzar l'eficiència de múltiples unitats de producció. Durant la parada es van fer inversions per millorar la competitivitat i es van fer inspeccions i treballs de manteniment a diverses unitats amb una estimació total d'1.000.000 d'hores-home. Repsol va contractar l'execució de diversos treballs a més de 100 empreses de diferents sectors. Pràcticament el 90% de les empreses i persones externes que van intervenir en la parada van ser de l'àmbit territorial de Tarragona. Entre el personal de Repsol i el de les empreses col·laboradores, van passar per les instal·lacions del Complex una mitjana diària de 1.500 persones, a més de les 1.600 habituals.

Extintor de refineria

Inversions més recents

El 2016, es va posar en marxa la nova unitat de polietilè metal·locè, la primera a produir aquest material fora dels Estats Units amb la innovadora tecnologia Chevron Phillips Chemical. El metal·locè és idoni per al seu ús com a film per a embalatge.

El 2021 arrenca la primera planta de la península Ibèrica per a la fabricació de polímers d'alta resistència a l'impacte al complex de Tarragona. Aquests materials tenen un gran valor afegit en el mercat de l'automoció per la seva extraordinària resistència a l'impacte, que redunda en la seguretat, i a més contribueixen a disminuir el pes total dels vehicles, la qual cosa redueix les seves emissions i amplia la seva autonomia.