El nostre entorn

Compromís amb la nostra societat

Part de l'èxit del nostre complex industrial ve de l'acceptació dels nostres veïns i d'una bona comunicació amb ells. Per aconseguir-ho, ens esforcem a col·laborar amb la comunitat de Tarragona i el seu entorn i fomentem la proximitat i la comunicació amb la seva gent.

Canonades del complex de Tarragona

Fem projectes per incentivar els estudis en els joves i per preservar el nostre patrimoni.

Anfiteatro de Tarragona

Compromís amb la cultura

El Complex Industrial de Repsol a Tarragona col·labora amb les principals institucions locals en nombrosos actes i activitats culturals que s’organitzen al Camp de Tarragona, com les Festes de Santa Tecla, La Casa de la Festa o el festival Tarraco Viva, entre d’altres.

El nostre compromís amb Tarragona va més enllà de l'àmbit cultural, i abasta àrees com el suport i promoció de l'esport o l'educació. El compromís que manté Repsol amb l'ajuntament de Tarragona abasta més àmbits a banda del cultural, com l'esportiu, l'educatiu, o el projecte Tarragona Mediterranean Olympic Smart City.

alumnos-fp-dual.jpg

Formació i ocupació

La Formació Professional (FP) és un dels nostres recursos més importants, perquè una bona part de la nostra plantilla es compon de professionals amb aquests estudis. Per incentivar aquest tipus de cursos, hem establert un pla de formació dual amb l'Institut Comte de Rius. Des de fa uns anys, les pràctiques del curs de Grau Superior en Indústria de Procés Químic que ofereix aquest institut de Tarragona es fan al complex.

Un com acabades les pràctiques, que s'alternen amb els estudis, els alumnes seleccionats són contractats al complex industrial.

Reunió del Panell Públic Assessor

Panell Públic Assessor

Per ajudar-nos amb aquest aspecte, vam fundar l’any 2013 el Panell Públic Assessor. Es tracta d'un òrgan consultiu que té la funció d'ajudar-nos a establir comunicació amb la societat de Tarragona, estructurant entre nosaltres i els nostres veïns un canal d'informació permanent i obert

Els integrants del Panell són veïns de l'àrea d'influència del complex, i cadascun posseeix un perfil diferent. D'aquesta manera hi ha representants de diversos sectors de la societat, com ara el sector sanitari, turístic, empresarial, educatiu, ambiental o comercial.