Eficiència energètica

La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 

L'ús eficient de l'energia ens permet utilitzar menys recursos obtenint els mateixos resultats. En el nostre cas, l'aconseguim amb la millora dels processos, l'optimització diària, el reciclatge, l'ús de combustible amb menys contingut en carboni i un consum intel·ligent, és a dir, utilitzant només aquella energia que realment necessitem. Com a resultat, això ens permet reduir les emissions a l'atmosfera, convertint l'eficiència energètica en una de les vies amb major potencial per a mitigar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Ocell
Mà sosté bola del món i arbre
Torres i canonades de la refineria

Més d'una dècada d'estratègia energètica

Fa més d’una dècada que Repsol materialitza una estratègia d'eficiència energètica global i adoptant mesures de gran impacte en totes les àrees de negoci. La companyia ha estat la primera del seu sector en el món que s'ha compromès a aconseguir les emissions neutres de CO2 en 2050. Cada any incorporem noves metes locals.

Imatge de la refineria

Prenem mesures eficaces amb resultats tangibles

A Tarragona, amb l'objectiu de ser energèticament més eficients, entre altres mesures, hem substituït turbines de vapor per motors elèctrics, hem optimitzat les condicions d'operació de les columnes de destil·lació i substituït els bescanviadors de calor convencionals per noves tecnologies. També hem fet instal·lacions d'aïllament tèrmic en els tancs d'emmagatzematge de productes i hem dut a terme auditories energètiques en les unitats productives.

Amb les millores efectuades s'ha certificat que hem evitat una emissió de més de 400.000 tn de CO2 en el Complex Industrial de Tarragona, la qual cosa equival a les emissions anuals d'una ciutat europea de més de 90.000 habitants. La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al Complex Industrial de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, per la qual cosa continuar avançant en l'optimització energètica millora la competitivitat del complex.

Ens posem límits més ambiciosos

Dins de l'estratègia de Repsol d'aconseguir les emissions neutres de CO2 en 2050, la companyia ha implantat accions de millora en les seves instal·lacions que han evitat unes emissions de CO2 de 310 mil tones en total, que a més s'han traduït en reducció dels seus consums energètics.

El Pla d'Eficiència Energètica contempla objectius concrets en les operacions, la qual cosa ha permès reduir 5,1 milions de tones en el període 2006-2019. Des de 2014 s'ha assolit una reducció de gairebé el 85% de les metes establertes en els Plans estratègics de la companyia.