La torxa de Tarragona

La seguretat de les nostres instal·lacions és un compromís prioritari per a Repsol. Un dels principals elements de seguretat en els nostres Complexos Industrials són les torxes. Funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any per a protegir les persones, l'entorn i les instal·lacions. Les torxes cremen de forma controlada els gasos i fluids fàcilment evaporables que estan sent processaments. 

antorcha-refineria-llama.jpg

Un element imprescindible

Per a qué serveixen?

Es un elemento de seguridad cuya función es la de eliminar gases y fluidos fácilmente evaporables que están siendo procesados. En situaciones puntuales de parada en la planta, se queman de forma controlada hidrocarburos gaseosos similares a combustibles domésticos.

Com funcionen?

La combustión se produce en la parte superior de la antorcha llamada "tip". En esta zona se añade vapor de agua a la corriente de gas para que se produzca una combustión completa y sin residuos. Los hidrocarburos se convierten en CO2 y vapor de agua, dispersándose a medida que se alejan de la antorcha. Esta combustión no genera ningún riesgo ni para la salud ni para el entorno.

Com és el seu funcionament?

Funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any per a protegir les persones, l'entorn i les instal·lacions. Estan monitorades a través dels panells de control dels Complexos Industrials.

Vista d'una torxa

Estructura

 

Estan sempre operatives amb una petita flama que no produeix cap soroll ni fum.

Cremador: encès el pilot únicament o amb una longitud de flama inferior a 5 metres.

Soroll: sense soroll.

Plomall: invisible.

Situació planta: funcionament normal.

Segueix en directe l'activitat

La transparència és vital per a construir una relació de confiança, per això hem habilitat aquest espai perquè puguis veure en temps real l'activitat de les torxes de la refineria. La transmissió estarà disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

alt text antorcha