Tarragona i els ODS

Des del Complex Industrial de Tarragona contribuïm als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, donant suport a l'Agenda 2030. Amb les accions del nostre Pla de Sostenibilitat volem donar resposta a la societat de Tarragona amb projectes concrets, innovadors i reptadors als quals ens comprometem públicament.

L'Agenda 2030, un ambiciós pla d'acció que es va aprovar el 2015 a la Cimera del Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, es va dissenyar per fer front als grans problemes del nostre temps i assegurar així el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

Llac i carretera

Contribuïm al desenvolupament sostenible tractant de satisfer la demanda actual d'energia.

Alineats amb els objectius de l'Agenda 2030

La sostenibilitat en els processos industrials és la nostra prioritat, per això contribuïm activament en el compliment dels ODS a través de nombroses accions plasmades en el nostre Pla de Sostenibilitat Local.

Bola del món subjectada per mans

El paper de Repsol i la seva contribució als ODS

En línia amb els objectius de l'Agenda 2030, contribuïm a tots els ODS centrant, a més, els nostres esforços en set dels més relacionats amb la nostra activitat, després d'analitzar els que són més rellevants per a la companyia i per als nostres grups d'interès.

Com contribuïm des de Tarragona als ODS?

Coneix les accions locals que reflecteixen el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible de la societat i els entorns on duem a terme la nostra activitat industrial.

Educació de qualitat

 • Formar i sensibilitzar als empleats en medi ambient. Formarem el personal tècnic en els nous requeriments en el seguiment i control dels aspectes ambientals.
 • Difondre l'Agenda 2030 de Nacions Unides entre els nostres empleats. Donarem a conèixer als nostres empleats l'Agenda 2030 i els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible a través d'un curs de formació. Incidirem en el paper del sector privat i en els reptes que afronta Repsol per maximitzar la seva contribució.
 • Fomentar l'ocupabilitat entre els joves de l'entorn. Promourem la realització de pràctiques curriculars entre els alumnes d'FP i universitats en formacions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

  Igualtat de gènere

 • Col·laborar en les iniciatives socials, culturals, educatives i esportives que es desenvolupin a l'entorn. Participarem amb diferents associacions, institucions i altres col·lectius en els projectes i esdeveniments socials en curs o inicials per impulsar el desenvolupament social, cultural, esportiu i econòmic del nostre entorn local.

Aigua neta i sanejament
 • Optimitzar la nostra gestió integrada de l'aigua. Implementarem accions per mantenir un ús eficient de l'aigua, reduir el seu consum i fomentar la seva recirculació.

   Energia assequible i no contaminant

 • Reduir les emissions de CO2 l'any 2020. Identificarem i idearem maneres d'emetre menys CO2 l'any 2020, per tal de desaccelerar el canvi climàtic. Tots els mesuraments de l'emissió d'aquest gas seran certificats per auditors independents per verificar els avanços assolits.
 • Contribuir a l'objectiu de Repsol de ser companyia zero emissions netes el 2050. Identificarem accions que ens permetin reduir les nostres emissions de CO2 un 25% l'any 2025 respecte a 2017 de conformitat amb la meta marcada per la companyia.

   Treball decent i creixement econòmic

 • Reforçar els criteris de seguretat i medi ambient en els treballs amb empreses externes. Reforçarem els criteris i valors de seguretat mitjançant emissió de comunicats a empreses contractistes sobre principis d'ètica i conducta, bon govern, seguretat, medi ambient i sostenibilitat i durem a terme tallers sobre actituds davant la Seguretat.
 • Millorar la gestió del talent a través del lideratge visible. Posarem en pràctica un pla de visites a planta durant tot l'any dels líders de la refineria per millorar la nostra gestió del talent i guiar als treballadors cap al seu màxim desenvolupament.
 • Incentivar el bon acompliment en seguretat entre les empreses contractistes. Farem trobades sobre seguretat amb empreses contractistes i premiarem els resultats i bones pràctiques.

  Indústria, innovació i infraestructures

 • Garantir la transparència en Seguretat i Medi Ambient. Elaborarem la memòria anual de Seguretat i Medi Ambient de l'any anterior.
 • Crear grups de divulgació de Seguretat de Processos. Treballarem en un grup de comunicació que farà vídeos sobre els comportaments clau en Seguretat de Processos, tant per a empleats com per a empreses de serveis, en què s'analitzaran aspectes de seguretat de procés en la seva activitat.
 • Implantar aplicacions de digitalització. Impulsarem la digitalització a la refineria per transformar la nostra manera de treballar, i que això ens permeti maximitzar l'efectivitat dels nostres resultats.

   Reducció de les desigualtats

 • Col·laborar en les iniciatives socials, culturals, educatives i esportives que es desenvolupin en l'entorn. Participarem amb diferents associacions, institucions i altres col·lectius en els projectes i esdeveniments socials en curs o inicials per impulsar el desenvolupament social, cultural, esportiu i econòmic del nostre entorn local.
 • Fomentar l'ocupabilitat entre els joves de l'entorn. Promourem la realització de pràctiques curriculars entre els alumnes d'FP i universitats en formacions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

Producció i consum responsable 

 • Integrar polítiques d'economia circular en la nostra activitat. Fomentarem l'aplicació del principi de jerarquia de residus, promovent la prevenció de la seva generació i fomentant la valorització.
 • Optimitzar la nostra gestió integrada de l'aigua. Implementarem accions per mantenir un ús eficient de l'aigua, reduir el seu consum i fomentar la seva recirculació.
 • Garantir la incorporació de biocombustibles als productes de la refineria. Contribuirem al compliment del pla d'incorporació de biocombustibles al nostre complex.
 • Contribuir a l'objectiu de Repsol de ser companyia zero emissions netes el 2050. Identificarem accions que ens permetin reduir les nostres emissions de CO2 un 25% l'any 2025 respecte a 2017 de conformitat amb la meta marcada per la companyia.

Acció pel clima 

 • Implantar noves tecnologies en els processos de refineria. Incorporarem noves tecnologies a les instal·lacions de Repsol a Tarragona per a afrontar el canvi climàtic i els objectius de reducció d'emissions de CO₂.
 • Contribuir a l'objectiu de Repsol de ser companyia zero emissions netes el 2050. Identificarem accions que ens permetin reduir les nostres emissions de CO2 un 25% l'any 2025 respecte a 2017 de conformitat amb la meta marcada per la companyia.
 • Garantir la incorporació de biocombustibles als productes de la refineria. Contribuirem al compliment del pla d'incorporació de biocombustibles al nostre complex.
 • Reduir les emissions de CO2 l'any 2020. Identificarem i idearem maneres d'emetre menys CO2 l'any 2020, per tal de desaccelerar el canvi climàtic. Tots els mesuraments de l'emissió d'aquest gas seran certificats per auditors independents per verificar els avanços assolits.

Pau, justícia i institucions

 • Difondre l'Agenda 2030 de Nacions Unides entre els nostres empleats. Donarem a conèixer als nostres empleats l'Agenda 2030 i els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible a través d'un curs de formació. Incidirem en el paper del sector privat i en els reptes que afronta Repsol per maximitzar la seva contribució.
 • Col·laborar en les iniciatives socials, culturals, educatives i esportives que es desenvolupin en l'entorn. Participarem amb diferents associacions, institucions i altres col·lectius en els projectes i esdeveniments socials en curs o inicials per impulsar el desenvolupament social, cultural, esportiu i econòmic del nostre entorn local.

Aliances per assolir els objectius

 • Incentivar el bon acompliment en seguretat entre les empreses contractistes. Farem trobades sobre seguretat amb empreses contractistes i premiarem els resultats i bones pràctiques.
 • Col·laborar en les iniciatives socials, culturals, educatives i esportives que es desenvolupin en l'entorn. Participarem amb diferents associacions, institucions i altres col·lectius en els projectes i esdeveniments socials en curs o inicials per impulsar el desenvolupament social, cultural, esportiu i econòmic del nostre entorn local.
 • Actualitzar el Panell Públic Assessor. Incorporarem nous responsables de col·lectius d'Alumbres al Panell Públic Assessor amb l'objectiu de consolidar relacions de bon veïnatge.
 • Reforçar els criteris de seguretat i medi ambient en els treballs amb empreses externes. Reforçarem els criteris i valors de seguretat mitjançant emissió de comunicats a empreses contractistes sobre principis d'ètica i conducta, bon govern, seguretat, medi ambient i sostenibilitat i durem a terme tallers sobre 15 actituds davant la Seguretat.