Medi ambient

Minimitzem l'impacte en el nostre entorn

En el complex de Repsol a Tarragona invertim 80 milions d'euros a l'any en Medi ambient, Eficiència energètica i Seguretat.

El Complex Industrial de Tarragona compta amb una extensió de 600 hectàrees en què es processen hidrocarburs per a convertir-los en productes, amb les millors pràctiques per a minimitzar el consum energètic i tenir cura del medi ambient, dins de l'estratègia de Repsol de ser una companyia neutra en emissions de CO2 en 2050.

Flor roja

Emissions atmosfèriques

El complex efectua un estricte control de les emissions a l'atmosfera a través d'una xarxa d'analitzadors situats en els focus d'emissió que recullen la informació i l'envien contínuament a la Generalitat. Aquests mesuraments es complementen amb els obtinguts per la mateixa Generalitat a través d'altres deu estacions de control situades al voltant del complex petroquímic de Tarragona, on se situen totes les instal·lacions de Repsol, entre altres indústries del sector. 

Aquesta xarxa de control constitueix una de les més denses i completes del món i els mesuraments efectuats són públiques i poden consultar-se diàriament en el lloc web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Dos coches cruzando un puente

Eficiència energètica

Gestió de l'aigua

El Complejo de Tarragona cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas que controla estrictamente sus efluentes. Tras ser depuradas, las aguas limpias se evacuan a través de una tubería (emisario submarino conjunta para todas las empresas químicas de Tarragona) que se adentra en el mar. La Agencia Catalana de Agua verifica externamente este proceso.

Gestió de residus

En todo nuestro proceso de producción, los residuos sólidos que se generan suponen aproximadamente un 0,1% del volumen de producción, y forman parte de la estrategia de economía circular de la compañía orientada al aprovechamiento de los mismos en el propio proceso productivo.

Bosc i núvols
Plantació d'arbres en bosc amb regadora.
Tancs del Complex de Tarragona

Gestió del sòl

En el Complex de Tarragona també cuidem el subsol i les aigües subterrànies que aquest pogués albergar, emprant les millors tècniques disponibles per a aïllar les instal·lacions de la capa freàtica.

Com a mesura addicional, el nostre Complex també compta amb més de 500 piezòmetres (dispositius per a mostrejar l'aigua subterrània), que permeten el control del subsol i de la qualitat dels aqüífers.