Observatori de la qualitat de l'aire

Tinguem cura de l'aire que respirem

L'Observatori de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona és una iniciativa liderada per Repsol, en col·laboració amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona, amb la realització tècnica d'entitats científiques com la Universitat Rovira i Virgili -URV- i Eurecat Centre Tecnològic de Tarragona. 

L'entitat està coordinada per l'Institut Cerdà i el seu objectiu és l'avaluació permanent de la qualitat de l'aire als barris de Tarragona i a les ciutats del Camp de Tarragona per millorar el medi ambient i la sostenibilitat del territori.

Observatori de la qualitat de l'aire

La qualitat de l'aire és una de les principals preocupacions socials de l'entorn.

Unidad de tratamiento de la refinería de Tarragona

Resultats auditats per la Generalitat

Des de la seva posada en funcionament el 2018, l'Observatori ha ampliat la cobertura i la fiabilitat de la informació que recull, i ha arribat fins a 26 punts d'anàlisis a 18 poblacions del Camp de Tarragona, on es prenen mostres durant 8-12 mesos per obtenir mitjanes anuals fidedignes sobre la concentració de compostos orgànics volàtils en l'aire del nostre territori.

Els seus resultats es confronten amb els de la Xarxa de Vigilància Pública de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, per auditar la seva eficàcia i validesa. Els treballs efectuats permeten prendre mostres i fer seguiment de 62 compostos diferents, i els seus resultats constaten que totes les emissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats.

Instal·lacions complex Tarragona

Transparència, servei i divulgació

No obstant això, l'Observatori va més enllà del valuós treball d'anàlisi que s'està fent, i vol ser, a més, una eina al servei de la divulgació, del debat i del coneixement, així com una plataforma participativa de tots els agents del territori per a poder enriquir les metodologies i les conclusions i per proposar-nos nous reptes en un procés de millora contínua. La voluntat de la companyia és liderar, des del punt de vista ambiental, científic i acadèmic, el coneixement de tots els compostos orgànics volàtils, i poder planificar totes les accions de millora de control de les emissions, encara que estiguin per sota dels límits establerts per les administracions.