Tinguem cura dels nostres recursos naturals

La gestió sostenible i responsable de l'aigua és essencial en la nostra estratègia d'economia circular.

Detall d'una gota rebotant en l'aigua

Fer un ús responsable dels recursos naturals és clau per a Repsol.

Operario habla por walkie con mar de fondo

Responsabilitat amb els recursos hídrics

El nostre compromís és fer un ús responsable dels recursos hídrics, garantir la qualitat de l'aigua després del seu ús industrial, promoure la reducció del seu consum en el nostre procés productiu i el seu reciclatge en les nostres instal·lacions. Els recursos hídrics emprats en el complex industrial són sotmesos a un complet tractament.

Les aigües són retornades a la mar després de la seva adequada depuració, però una part es recircula en les activitats del complex industrial. Vetllem per la gestió responsable dels recursos hídrics, consumint aigua de diverses fonts com del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), del pantà del Gaià i aigua regenerada procedent de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals municipals.