Escola de factor humà

Un centre formatiu pioner de Repsol

Apostem per la creació de valor i el desenvolupament continu de l'equip, i per això comptem amb programes de formació com l'Escola Factor Humà del complex de Tarragona.

Dos operaris a la sala de control

Foment de comportaments segurs que minimitzin l'error humà.

Aquest innovador projecte és fruit de la col·laboració entre Repsol i l'Associació d'Empreses Parc Químic de Seguretat i el seu objectiu és promoure la cultura de seguretat, així com fomentar comportaments segurs que minimitzin l'error humà.

A més, aquesta escola també busca l'adquisició de competències relacionades amb la identificació i la percepció del risc, la comunicació efectiva i el treball en equip, entre altres.

La formació es desenvolupa en una planta química industrial del complex de Tarragona que disposa de reactors, vàlvules, canonades, instruments i altres elements comuns a aquesta mena d'instal·lacions.

El desenvolupament didàctic del curs inclou exercicis pràctics amb les mesures de seguretat adequades, la identificació d'anomalies que no s'adeqüen als millors estàndards de l'empresa o l'avaluació de condicions de risc i la seva minimització o eliminació.