Preguntes freqüents

En realitat el complex no té tantes xemeneies com pugui semblar. Tenim vuit xemeneies dissenyades per a l'expulsió dels fums produïts en les combustions del procés productiu, però és fàcil confondre altres elements de les nostres instal·lacions amb xemeneies. Aquest és el cas de les torxes, les columnes de destil·lació o les torres de refrigeració. Aquestes últimes generen uns “núvols” blancs molt visibles els dies humits, però no es tracta de fum, sinó de vapor d'aigua.

 

Sí, és completament normal, atès que les torxes sempre tenen un pilot encès per a la crema controlada de fums. Són un sistema de seguretat necessari, ja que les torxes asseguren la combustió segura i controlada dels gasos generats durant el procés productiu en cas d'una parada de les plantes.

Pot semblar que s’incrementen les emissions pel fet que durant la nit les llums del complex es reflecteixen en el vapor d'aigua de les torres de refrigeració, però la quantitat no varia en tot el dia. Les emissions estan controlades a temps real per la Generalitat de Catalunya i la informació es troba publicada al seu lloc web.

A causa de la seva localització en una plataforma enfront de la mar, el complex de Repsol i les poblacions de voltant estan subjectes a un règim específic de vents. Durant el dia el vent bufa des de la terra cap a la mar (de nord a sud), per la qual cosa l'aire allunya les possibles olors de Constantí. A la nit, però, el vent inverteix la seva orientació i, en unes certes ocasions, pot transportar olors fins al municipi veí.

Es recullen mostres cada dia de l'extensa xarxa de drenatge d'efluents del complex, analitzant-les i controlant tots els nivells de components.

El sofre té diferents usos en la indústria química, per la qual cosa s'emmagatzema per a la seva posterior utilització. No és estrany veure munts de sofre groc en la zona d'emmagatzematge d'aquest material, atès que la seva insolubilitat prevé qualsevol filtratge.

El treball a les instal·lacions està organitzat en torns, per la qual cosa la producció és contínua, 24 hores al dia durant tot l'any. Els empleats s'organitzen segons el sistema de rotacions europeu, completant torns de 2 dies de matí, 2 dies de tarda i 3 dies de nit, una mesura que afavoreix l'adaptació de l'organisme. 

Encara que durant el cap de setmana molts empleats no treballen, es manté un nombre de professionals en el complex que mantenen tot en marxa a un ritme de producció constant.

Hi ha una gran quantitat de materials que surten d'aquestes instal·lacions. En general, la nostra producció es pot resumir en gasos liquats del petroli (GLP), gasolines, gasoils, fuels, naftes, querosè i asfalts. Si vols conèixer més a fons els nostres productes, pots consultar la pàgina del procés productiu del complex.

Encara que Repsol disposa d'una plataforma petroliera al Mediterrani (molt pròxima a Tarragona) anomenada “Casablanca”, la veritat és que a penes l’1,2% del cru que es refina procedeix d'allà. La major part procedeix d'Àfrica, i en menor mesura d'Aràbia, Rússia, Mèxic i de la Mar del Nord.

El 100 %. El petroli és un material amb una quota de pèrdua zero, atès que tots els seus derivats tenen una funció específica. Els residus que es generen a la refineria no procedeixen directament del cru que s'empra, sinó d'altres elements que intervenen en la producció dels combustibles, com ara catalitzadors gastats o calç procedent del filtratge de l'aigua.

És una manera de dividir les fases o etapes en les quals es treballa en la indústria petroliera. L'Upstream abasta tots els processos previs a la refinació del cru, com ara l’exploració, la perforació i l'extracció

El Downstream comença amb la refinació i continua amb altres processos clau, com poden ser el tractament químic, l'emmagatzematge, la distribució i fins i tot el màrqueting. Repsol Tarragona compta amb totes dues divisions, compostes pel complex, les instal·lacions portuàries i la plataforma petroliera de Casablanca.