Saltar al contenido

Sostenibilitat

Tarragona i els ODS

Tarragona i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Vista nocturna del complejos industrial de Tarragona

Des del Complex Industrial de Tarragona contribuïm als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, donant suport a l'Agenda 2030. Amb les accions del nostre Pla de Sostenibilitat volem donar resposta a la societat de Tarragona amb projectes concrets, innovadors i reptadors als quals ens comprometem públicament.

L'Agenda 2030, un ambiciós pla d'acció, que es va aprovar al 2015 a la Cimera del Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, va ser dissenyada per fer front als grans problemes del nostre temps i assegurar així el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

 • Alineats amb els objectius de l'Agenda 2030

  La sostenibilitat en els processos industrials és la nostra prioritat, per això contribuïm activament en el compliment dels ODS a través de nombroses accions plasmades en el nostre Pla de Sostenibilitat Local.

Com contribuïm als ODS des de Tarragona?

Coneix les accions locals que reflecteixen el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible de la societat i els entorns on duem a terme la nostra activitat industrial.

ODS 6. Aigua neta i sanejament
ODS 7. Energía assequible i no contaminant
ODS 8. Treball decent i creíxement econòmic
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 13. Acció pel clima
ODS 12. Producció i consum responables
ODS 17. Aliança pels óbjetius
ODS 3. Salut i benestar
ODS 4. Educació de qualitat
ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres
ODS 16. Pau, justícia i institucions solides

[MM_Imagen] ODS 6 Aigua neta i sanejament

 • Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics de que disposem i els residus que generem. Vigilarem el consum dels recursos hídrics controlant periòdicament l’aportació d’aigua respecte a la concessió del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i la disponibilitat d’altres fonts, com ara l’aigua procedent de l’embassament del Gaià o l’aigua regenerada procedent de les plantes de Tractament d’Aigües Residuals Urbanes.
 • Prevenir i controlar els possibles impactes potencials sobre sòl, aigües superficials i aigües subterrànies. Mantindrem la vigilància i plena operativitat dels sistemes d’estanquitat per assegurar la protecció dels elements vulnerables externs. Per això, aplicarem bones pràctiques operatives i plans de control de la xarxa piezomètrica, configurada per 300 pous de control que comprenen tots els establiments (Química, Refineria, Instal·lacions Marines i rack exterior d’interconnexió).

[MM_Imagen] ODS 7 Energía assequible i no contaminant

 • Estem alineats amb l'objectiu estratègic de Repsol de ser una companyia neutra en emissions de carboni el 2050. El Complex Industrial de Repsol Tarragona té assignades una sèrie d'accions dins el pla de reducció d'emissions de CO2. El nostre treball estarà dirigit a la identificació, estudi, execució i posada en marxa de noves inversions relacionades amb l'eficiència i les millores operatives en les unitats de procés.

[MM_Imagen] ODS 8 Treball decent i creíxement econòmic

 • Captar i retenir el talent. Fomentarem la formació del capital humà, en particular, creant oportunitats de treball i oferint formació als empleats.
 • Impulsar el desenvolupament professional de la nostra plantilla. Impulsarem l’eina Workday en tots els processos de desenvolupament (avaluació d’acompliment, potencial, etapa de desenvolupament, formació) per als col·lectius de treballadors exclosos de conveni i personal dins de conveni.
 • Complir amb el pla de Lideratge en seguretat de la companyia podent prevenir riscos i mitigar impactes en matèria de seguretat industrial i Higiene Laboral.
 • Potenciar les relacions amb institucions i organitzacions relacionades amb la seguretat patrimonial i les actuacions en cas d'emergència.
 • Reforçarem la relació amb les institucions i organitzacions necessàries per assegurar una adequada coordinació i gestió en cas d'incidents o emergències.

[MM_Imagen] ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures

 • Definir i avançar en l'execució dels plans de desenvolupament de l'entorn industrial d'acord amb el Pla d'Ordenació Municipal (POUM) de cada municipi. Progressarem amb la definició dels plans de desenvolupament de l'entorn industrial d'acord amb el Pla d'Ordenació Municipal (POUM) de cada municipi. Col·laborem en la definició i tancament del pla associat als Plans d'Ordenació Municipal dels ajuntaments de Perafort i Constantí.
 • Estem alineats amb l'objectiu estratègic de Repsol de ser una companyia neutra en emissions de carboni el 2050. El Complex Industrial de Repsol Tarragona té assignades una sèrie d'accions dins el pla de reducció d'emissions de CO2. El nostre treball estarà dirigit a la identificació, estudi, execució i posada en marxa de noves inversions relacionades amb l'eficiència i les millores operatives en les unitats de procés.
 • Complir amb el pla de lideratge en seguretat de la companyia podent prevenir riscos i mitigar impactes en matèria de Seguretat Industrial i Higiene Laboral.

[MM_Imagen] ODS 10 Reducció de les desigualtats

 • Col·laborar en iniciatives socials, culturals, educatives i esportives de l’entorn. Mantindrem diversos programes de col·laboració amb les institucions i col·lectius de l’entorn. Col·laborarem amb els ajuntaments més propers a l’auspici de la programació cultural. Col·laborarem amb associacions culturals, socials, esportives i educatives de l’entorn del Camp de Tarragona. Mantindrem l’acord per dotar econòmicament la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació. Difondrem entre la comunitat universitària les beques de Repsol i Fundació Repsol.
 • Impulsar la conciliació de la vida professional i fomentar la integració de persones amb capacitats diferents. Implantarem la jornada intensiva al centre de treball de Tarragona de la mà dels representants dels treballadors, com a mesura més important de conciliació, models de teletreball i mantindrem el programa d’incorporació de persones amb capacitats diferents.

[MM_Imagen] ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles

 • Definir i avançar en l’execució dels plans de desenvolupament de l’entorn industrial d’acord amb el Pla d’Ordenació Municipal (POUM) de cada municipi. Progressarem amb la definició dels plans de desenvolupament de l’entorn industrial d’acord amb el Pla d’Ordenació Municipal (POUM) de cada municipi. Col·laborarem en la definició i tancament del pla associat als Plans d’Ordenació Municipal dels ajuntaments de Perafort i Constantí.

[MM_Imagen] ODS 13 Acció pel clima

 • Protegir la qualitat de l'aire. Durem a la pràctica programes dirigits al control i reducció de les emissions fugitives, tant de compostos orgànics volàtils com aquells d'especial rellevància.
 • Estem alineats amb l'objectiu estratègic de Repsol de ser una companyia neutra en emissions de carboni el 2050. El Complex Industrial de Repsol de Tarragona té assignades una sèrie d'accions dins el pla de reducció d'emissions de CO2. El nostre treball estarà dirigit a la identificació, estudi, execució i posada en marxa de noves inversions relacionades amb l'eficiència i les millores operatives en les unitats de procés.

[MM_Imagen] ODS 12 Producció i consum responables

 • Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics de què disposem i els residus que generem. Vigilarem el consum dels recursos hídrics controlant periòdicament l'aportació d'aigua respecte a la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona i la disponibilitat d'altres fonts, com ara l'aigua procedent de l'embassament de Gaià o l'aigua regenerada procedent de les plantes de tractament d’aigües Residuals Urbanes.
 • Participar activament en esforços col·lectius per a la protecció del Medi Ambient. Col·laborarem amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), el Panel Públic Assessor de Repsol (PPA), i altres agents del territori, garantint una participació activa per donar resposta a les preocupacions i expectatives socials.
 • Protegir la biodiversitat de l'entorn. Desenvoluparem accions destinades a la protecció de la biodiversitat de l'entorn natural. Una d'aquestes accions seria la instal·lacio de 15 nous biòtops artificials a Salou, Tarragona, Torredembarra i a la costa de litoral de Tarragona.
 • Protegir la qualitat de l'aire. Durem a la pràctica programes dirigits al control i reducció de les emissions fugitives, tant de compostos orgànics volàtils com aquells d'especial rellevància.
 • Realitzar accions socials i mediambientals amb voluntariat. Amb el nostre grup de voluntariat posarem en marxa activitats socials i mediambientals a través de diferents campanyes.
 • Prevenir i controlar els possibles impactes potencials sobre sòl, aigües superficials i aigües subterrànies. Mantindrem la vigilància i plena operativitat dels sistemes per assegurar la protecció dels elements externs. Per a això, aplicarem bones pràctiques operatives i plans de control de la xarxa piezomètrica. Aquesta xarxa té 300 pous de control a les nostres instal·lacions.

[MM_Imagen] ODS 17 Aliança pels óbjetius

 • Col·laborar en iniciatives socials, culturals, educatives i esportives de l’entorn. Mantindrem diversos programes de col·laboració amb les institucions i col·lectius de l’entorn. Col·laborarem amb els ajuntaments més propers a l’auspici de la programació cultural. Col·laborarem amb associacions culturals, socials, esportives i educatives de l’entorn del Camp de Tarragona. Mantindrem l’acord per dotar econòmicament la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació. Difondrem entre la comunitat universitària les beques de Repsol i Fundació Repsol.
 • Participar activament en esforços col·lectius per a la protecció del Medi Ambient. Col·laborarem amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), el Panell Públic Assessor de Repsol (PPA), i altres agents del territori, garantint una participació activa per donar resposta a les preocupacions i expectatives socials.
 • Potenciar les relacions amb institucions i organitzacions relacionades amb la seguretat patrimonial i les actuacions en cas d’emergència.

[MM_Imagen] ODS 3 Salut i benestar

 • Publicar i presentar a les parts interessades, l’Informe-Observatori sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Publicarem un document explicatiu de l’estudi (objectius, metodologia, resultats, informe tècnic i conclusions), que proposi nous reptes en la gestió de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona. Un estudi realitzat per constatar els nivells de COVs (compostos orgànics volàtils) al voltant del polígon nord, obtenir informació fiable sobre la qualitat de l’aire i disposar d’una eina que millori la transparència de Repsol i la relació i confiança amb l’entorn.
 • Protegir la qualitat de l’aire. Durem a la pràctica programes dirigits al control i reducció de les emissions fugitives, tant de compostos orgànics volàtils com aquells d’especial rellevància.
 • Prevenir riscos i mitigar impactes en matèria de Seguretat Industrial i Higiene Laboral.

[MM_Imagen] ODS 4 Educació de qualitat

 • Captar i retenir el talent. Fomentarem la formació del capital humà, en particular, creant oportunitats de treball i oferint formació als empleats.
 • Col·laborar en iniciatives socials, culturals, educatives i esportives de l’entorn. Mantindrem diversos programes de col·laboració amb les institucions i col·lectius de l’entorn. Col·laborarem amb els ajuntaments més propers a l’auspici de la programació cultural. Col·laborarem amb associacions culturals, socials, esportives i educatives de l’entorn del Camp de Tarragona. Mantindrem l’acord per dotar econòmicament la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació. Difondrem entre la comunitat universitària les beques de Repsol i Fundació Repsol.

[MM_Imagen] ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres

 • Prevenir i controlar els possibles impactes potencials sobre sòl, aigües superficials i aigües subterrànies. Mantindrem la vigilància i plena operativitat dels sistemes per assegurar la protecció dels elements externs. Per a això, aplicarem bones pràctiques operatives i plans de control de la xarxa piezomètrica. Aquesta xarxa té 300 pous de control a les nostres instal·lacions
 • Realitzar accions socials i mediambientals amb voluntariat.

[MM_Imagen] ODS 16 Pau, justícia i institucions solides

 • Publicar i presentar a les parts interessades l'Informe Observatori sobre la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona. Publicarem un document explicatiu de l'estudi (objectius, metodologia, resultats, informe tècnic i conclusions), que proposi nous reptes en la gestió de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. Un estudi realitzat per constatar els nivells de COV (Compostos Orgànics Volàtils) al voltant del polígon nord, obtenir informació fiable sobre la qualitat de l'aire i disposar d'una eina que millori la transparència de Repsol i la relació i confiança amb l'entorn.
 • Identificar i donar resposta a les demandes informatives i preocupacions de la societat en relació a la nostra activitat per millorar la comunicació. Volem tenir una comunicació transparent i proactiva amb la societat, informant sobre assumptes d'interès de la ciutadania, mitjançant notes de premsa, el web del Complex Industrial, un programa de visites i les reunions del Panel Públic Assessor.
 • Realitzar accions socials i mediambientals amb voluntariat.
 • El paper de Repsol i la seva contribució als ODS

  En línia amb els objectius de l'Agenda 2030, contribuïm a tots els ODS centrant, a més, els nostres esforços en set dels més relacionats amb la nostra activitat, després d'analitzar els que són més rellevants per a la companyia i per als nostres grups d'interès.