Saltar al contenido

Sostenibilitat

#Diadeseguridadeneltrabajo. Avui e sempre la seguretat com a clau de la nostra actividat

Seguretat

Al Complex Industrial de Tarragona, la seguretat de les persones i instal•lacions és el nostre objectiu i un dels eixos al voltant dels quals gira tota la nostra activitat.

La ferma convicció que tots els accidents són evitables, ens empeny a treballar cada dia en la millora contínua dels nostres processos, instal•lacions, capacitació i comportaments. Per a això, Repsol disposa de mesures de seguretat basades en els estàndards més exigents, conscient dels riscos que comporten els productes que maneja i el procés que es desenvolupa.

Des dels inicis hem desenvolupat plans integrals de prevenció, detecció i mitigació que abasten tant el disseny de les instal•lacions com la formació del nostre personal. La nostra meta és la consecució de zero accidents mitjançant la implantació d'hàbits de comportament segurs i la creació d'una cultura de Seguretat integrada en tots els treballadors propis i contractistes.

En coherència amb els riscos inherents a la nostra activitat, disposem de plans d'actuació davant possibles incidències, seguint el Pla d'Emergència del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) i en col•laboració amb els ens oficials implicats, com l'Organització de Protecció Civil de Tarragona, Bombers de la Generalitat, etc.

Per aconseguir aquesta fita, es mesura l'acompliment en seguretat amb indicadors i, en funció dels resultats, es fixa anualment un pla de seguretat laboral i industrial, per aconseguir una disminució de l'accidentalitat. Aquest pla estableix les inversions per mantenir i millorar les instal•lacions d'acord amb els estàndards del sector més exigents, sempre sota la premissa de conèixer els riscos dels productes, processos, instal•lacions i entorn, per prevenir-los i augmentar així la seguretat de les persones i el medi ambient i optimitzar l'eficiència energètica.

La seguretat com a element essencial de la nostra sostenibilitat

La Seguretat és un compromís que recollim en els nostres plans de sostenibilitat. Al Complex Industrial de Tarragona, complim els nostres compromisos en seguretat. Així, vam completar el Pla Anual de Seguretat que va recollir mesures per a la prevenció de riscos i mitigació d'impactes en matèria de seguretat industrial i higiene laboral. Una altra de les accions que duem a terme reforça la relació amb les institucions i organitzacions necessàries per assegurar una adequada coordinació i gestió en cas d'incidents o emergències.

La seguretat en xifres

 • 8 milions d'euros anuals d'inversió en modificacions i millores de les instal·lacions per millorar contínuament els estàndards de seguretat del nostre complex industrial.

  +18 M 

  d'inversió en les instal•lacions per millorar els estàndards de seguretat.

 • ¡Més de 18.000 hores de formació específica en seguretat per a personal propi i contractista

  + 29.000 

  hores/any de formació específica en seguretat per a personal propi i contractista.

 • Més de 500 simulacres anuals d’emergència per a l’ensinistrament continu del personal

  + 500 

  simulacres anuals d'emergència per a l'entrenament continu del personal.

 • Més de 70.000 anàlisis de riscos per a treballs en planta.

  + 80.000 

  anàlisis de riscos anuals per a treballs en planta.

Nous projectes: Tots els projectes d’instal·lació de nous equips o unitats, inclouen el seu anàlisi de riscos i mesures de seguretat, integrant-los amb la resta d’instal·lacions.

Certificació: El Sistema de Gestió de Seguretat de Repsol es.

 • També et pot interessar

Energía e Innovación

Energia i innovació

L'evolució de l'ésser humà és la cerca de materia i energia per sobreviure. La nostra història en aquest planeta avança paral·lelament amb la història de l'energía.
Medio ambiente

Medi ambient

Al Complex Industrial de Tarragona es processen grans quantitats d'hidrocarburs per convertir-los en productes.