Saltar al contenido

Seguretat

Empleats

Operarios en el Complejo Industrial de Tarragona

"En un lloc de treball com Repsol, la seguretat no pot ser una opció, sinó un hàbit", comenta un operari.

Al llarg dels anys la societat ha fet un gir important vers el treball segur. Repsol, amb la implicació de les empreses col·laboradores, és un important motor d'impuls cap a la millora contínua en seguretat.

El Complex Industrial disposa d'ambiciosos programes de seguretat que conformen un enfocament clarament preventiu, oriantat a millorar la seguretat i la salut de les persones, les instal·lacions i l’entorninstal·lacions i entorn.

 • Reducció d'acidents: Tenim la convicció que tots els accidents són evitables, el nostre objectiu no pot ser altre que Cero Accidents. 
 • Investigació d'accidents i incidents: L'anàlisi dels accidents i quasiaccidents és exhaustiu i minuciós. Implantem les accions de millora adequada per evitar la seva repetició.
 • Aprendre dels incidents, mitjançant la difusió i discussió de Lliçons Apreses, basades en la transparència.
 • Millora contínua de les condicions de treball.
 • Selecció i distribució d'EPI (Equips de Protecció Individual) i altres mitjans de protecció personal.
 • Capacitació sobre riscos específics al personal propi i contractista amb amplis programes formatius en materia de Seguretat
 • Supervisió rutinària del treball per garantir el compliment i la idoneïtat de les normes, detectar i corregir desviacions, i proposar millores.
 • Coordinació d'Activitats Empresarials amb les empreses contratistes.
 • Coordinació de Seguretat en Parades, adaptada a les peculiaritats dels treballs a realitzar, i a l'àrea en què es desenvolupen.
 • Realització de simulacres d'emergència periòdics.
 • Anàlisi de Riscos de les activitats que es realitzen en els diferents llocs de treball.
 • Auditories dels Sistemes de Prevenció en l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Participació activa dels Delegats de Prevenció.
 • Comité de Seguretat i Salut Laboral.
 • Servei de Prevenció Propi.
 • També et pot interessar

Energía e Innovación

Energia i innovació

L'evolució de l'ésser humà és la cerca de materia i energia per sobreviure. La nostra història en aquest planeta avança paral·lelament amb la història de l'energía.
Medio ambiente

Medi ambient

Al Complex Industrial de Tarragona es processen grans quantitats d'hidrocarburs per convertir-los en productes.