Saltar al contenido

Sostenibilitat

Medi ambient

Medio ambiente

Al Complex de Repsol a Tarragona, invertim 80 milions d'euros l'any en Medi Ambient, Eficiència energètica i Seguretat

El Complex Industrial de Tarragona compta amb una extensió de 600 hectàrees a les quals s’hi processen hidrocarburs per convertir-los en productes, amb les millors pràctiques per minimitzar el consum energètic i tenir cura del medi ambient, dins l'estratègia de Repsol de ser una companyia neutra en emissions de CO2 el 2050.

Emissions Atmosfèriques

Emisiones Atmosféricas
El Complex realitza un estricte control de les emissions a l'atmosfera, a través d'una xarxa d'analitzadors ubicats en els focus d'emissió que recullen la informació i l'envien contínuament a la Generalitat. Aquests mesuraments es complementen amb els obtinguts per la mateixa Generalitat a través d'altres deu estacions de control situades al voltant del complex petroquímic de Tarragona, on se situen totes les instal·lacions de Repsol, entre altres indústries del sector. Aquesta xarxa de control constitueix una de les més denses i completes del món i els mesuraments realitzats són públics i es poden consultar diàriament a la pàgina web de Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Gestió de l'aigua

El Complex de Tarragona compta amb Plantes de Tractament d'Aigües que controlen estrictament els seus efluents. Després de ser depurades, les aigües netes s'evacuen a través d'una canonada (emissari submarí conjunta per a totes les empreses químiques de Tarragona) que s'endinsa al mar. L'Agència Catalana d'Aigua verifica externament aquest procés.

Gestió de residus

En tot el nostre procés de producció, els residus sòlids que es generen suposen aproximadament un 0,1% del volum de producció, i formen part de l'estratègia d'economia circular de la companyia orientada a l'aprofitament d’aquests, en el mateix procés productiu.

Gestió del sòl

Gestión del suelo

Al Complex de Tarragona també tenim cura del subsol i les aigües subterrànies que aquest pogués albergar, emprant les millors tècniques disponibles per aïllar les instal·lacions de la capa freàtica.

Com a mesura addicional, el nostre Complex també compta amb més de 500 piezòmetres (dispositius per mostrejar l'aigua subterrània), que permeten el control del subsol i de la qualitat dels aqüífers.

  • També et pot interessar

Una farola iluminando al atardecer

Eficiència Energètica

La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al Complex Industrial de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, de manera que seguir avançant en l'optimització energètica millora la competitivitat del Complex.
 Operario del Complejo Industrial de Tarragona de Repsol junto a un depósito de agua

Cuidem dels recursos naturals

Desenvolupem una gestió sostenible de l’aigua mitjançant la recerca contínua de solucions per garantir l’ús responsable dels recursos hídrics, preservar la seva qualitat i avançar cap a un model d’economia circular.