Saltar al contenido

Medi Ambient

Una gestió sostenible de l’aigua

Operario del Complejo industrial de Tarragona de Repsol junto a un depósito de agua

Desenvolupem una gestió sostenible de l’aigua mitjançant la recerca contínua de solucions per garantir l’ús responsable dels recursos hídrics, preservar la seva qualitat i avançar cap a un model d’economia circular.

El nostre compromís és fer un ús responsable dels recursos hídrics, garantir la qualitat de l’aigua després del seu ús industrial i promoure la reducció del consum d’aigua en el nostre procés productiu i el seu reciclatge a les nostres instal·lacions. Els processos que es desenvolupen al complex industrial generen una sèrie d’aigües residuals que són sotmeses a un complet tractament.

Les aigües són retornades al mar després de la seva adequada depuració, però part d’aquesta aigua és recirculada en les activitats del complex, reduint així l’ús d’aigua de l’embassament. Durant el 2017 hem vetllat per la gestió responsable dels recursos hídrics, consumint aigua de diverses fonts com del Consorci d’Aigües de Tarragona, del pantà del Gaià i l’aigua regenerada procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals municipals.

Més informació