Saltar al contenido

Medi ambient

Eficiència Energètica

Vista del Complejo industrial de Tarragona

La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al Complex Industrial de Tarragona.

L'ús eficient de l'energia ens permet utilitzar menys recursos obtenint els mateixos resultats. En el nostre cas, ho vam aconseguir amb la millora dels processos, l'optimització diària, el reciclatge, l'ús de combustible amb menys contingut en carboni i un consum intel·ligent, és a dir, utilitzant només aquella energia que realment necessitem. Com a resultat, això ens permet reduir les emissions a l'atmosfera, i convertir l'eficiència energètica en una de les vies amb més potencial per mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Prenem mesures eficaces amb resultats tangibles

Vista parcial de unas instalaciones Repsol

A Tarragona, amb l'objectiu de ser energèticament més eficients, entre d'altres mesures, hem substituït turbines de vapor per motors elèctrics, hem optimitzat les condicions d'operació de les columnes de destil·lació, hem substituït els intercanviadors de calor convencionals per noves tecnologies, hem fet instal·lacions d'aïllament tèrmic en els tancs d'emmagatzematge de productes i hem realitzat auditories energètiques en les unitats productives.

Amb les millores realitzades s'ha certificat que hem evitat una emissió de més de 400.000 tones de CO2 al Complex Industrial de Tarragona, la qual cosa equival a les emissions anuals d'una ciutat europea de més de 90.000 habitants.

La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al Complex Industrial de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, de manera que seguir avançant en l'optimització energètica millora la competitivitat del Complex.

Més d'una dècada d'estratègia energètica

La companyia porta més d'una dècada materialitzant una estratègia d'eficiència energètica global i adoptant mesures de gran impacte en totes les àrees de negoci. A més, any rere any, incorporem noves metes locals que aconseguim assolir amb mesures com el canvi de combustible (de fuel oli a gas natural) o la reducció dels gasos de torxa en totes les refineries.

Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, de manera que seguir avançant en l'optimització energètica també millora la competitivitat del nostre complex.

Aconseguir els nostres objectius ens impulsa a posar-nos límits més ambiciosos

Tota aquesta optimització té resultats tangibles, ja que repercuteix directament en la disminució de CO2 a l'atmosfera. En un context de transició energètica cap a un futur de baixes emissions que limiti els efectes del canvi climàtic, el 2018, la companyia ha implantat accions de millora a les seves instal·lacions que han evitat emissions de CO2 en 310 mil tones en total, que a més, s'han traduït en reducció dels seus consums energètics.

El Pla d'Eficiència Energètica contempla objectius concrets en les operacions, la qual cosa ha permès reduir 4,9 milions de tones en el període 2006-2018, demostrant així el compromís amb la millora contínua i impulsant accions que han reduït 310 kt de CO2 equivalent, el que suposa que des del 2014 s'ha assolit una reducció de gairebé el 85% de la meta establerta en el Pla Estratègic de la companyia.

  • 37,5 M€

    Invertits en accions de reducció el 2017
  • 1,8 Mt

    De CO2 rreduïdes entre 2014 i 2018
  • 4,9 Mt

    De CO2 reduïdes entre 2006 i 2018
Entre 2006 i 2013 la nostra companyia es va comprometre a retallar l'emissió de CO2 en 2,5 milions de tones i vam superar amb escreix aquest objectiu, tot aconseguint una reducció de 3,1 milions de tones de CO2 a finals de 2013. Ara, l'objectiu marcat per al 2020 és encara més gran, reduir 2,1 milions de tones addicionals. Al 2018 s'ha definit un nou Pla de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la companyia per a 2018-2025 amb l'objectiu d'aconseguir una reducció anual de 3 milions de tones de CO2 equivalents al final del període. Un camí imparable en el que seguirem treballant per tenir un futur energètic més sostenible.

Més informació: