Saltar al contenido

Sostenibilitat Seguretat

La seguretat de les persones i instal·lacions és la premisa bàsica sobre la qual el Complex Petriquímic de Repsol fixa la seva activitat. 

La ferma convicció que tots els accidents són evitables ens empeny a treballar cada dia vers la millora contínua dels nostres procesos, instal·lacions, capacitació i comportaments.

Repsol disposa de mesures de seguretat basades en els estàndards més exigents, conscient dels riscos que s'atribueixen als productes que maneja i els procesos que desenvolupa.

Des dels inicis hem desenvolupat plans integrals de prevenció, detecció i mitigació que abarquen tan el disseny de les instal·lacions com la formació del nostre personal. El nostre objectiu és la consecució de zero accidents gràcies a la implantació d'hàbits de comportament segurs i la creació d'una cultura de Seguretat integrada en tots els treballadors propis i contractistes.

En coherència amb els riscos inherents a la nostra activitat, disposem de plans d'actuació per combatre les possibles incidències, i segim el Pla de Emergència del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), i, en col·laboració amb les entitats oficials implicades, com la Organització de Protecció Civil de Tarragona, Bombers de la Generalita, etc.

Per aconseguir aquest objectiu, es calcula l'execució en seguretat amb indicadors i, en funció dels resultats, es fixa anualment un pla de seguretat laboral i industrial, per aconseguir una disminució de la accidentabilitat.

En aquest s'estableix tant actuacions de millora en la gestió com inversions per mantenir les instal·lacions d'acord amb els millors estàndards del sector, sempre sota la premissa de conèixer els riscos dels productes, els procesos, les instal·lacions i l'entorn, per prevenir-los i augmentar així la seguretat de les persones i el medi ambient, i optimitzar l'eficiència energètica.

Energía e Innovación

Energia i innovació

L'evolució de l'ésser humà és la cerca de materia i energia per sobreviure. La nostra història en aquest planeta avança paral·lelament amb la història de l'energía.
Medio ambiente

Medi ambient

Al Complex Industrial de Tarragona es processen grans quantitats d'hidrocarburs per convertir-los en productes.