Saltar al contenido

Sobre el complex

Procés productiu

Un gran equip

Des que arriben les matèries primeres fins que enviem al mercat els nostres productes hi ha un procés llarg i complex. En aquest procés intervenen una gran quantitat d'instal•lacions, equips i persones, tot això per complir amb els nostres objectius de qualitat i seguretat.

El viatge comença en la plataforma petroliera de Casablanca. Des d'aquí, mitjançant un oleoducte, s'envia el cru de petroli directament als nostres tancs d'emmagatzematge del complex. La resta de la matèria primera ens arriba a través del terminal marítim, on els bucs petroliers descarreguen la mercaderia.

Una vegada tenim el cru, el traslladem a les torres de destil•lació. Allà el material s'escalfa a una temperatura constant i es divideix en múltiples derivats segons la densitat i el punt d'ebullició.

Els materials més pesats es refinen i es creen asfalts de diversos tipus. A més, s'obtenen combustibles i, després de passar per diversos sistemes de depuració, s'aconsegueixen gasoils i fuels.

També s'obtenen les naftes, de les quals obtenim altres materials com la gasolina, l'etilè i el propilè. Finalment, estan el butà i el propà, els gasos liquats del petroli (GLP). Tots tres es purifiquen i es porten a la planta d'embotellament, on es preparen per a consum.

Què produïm?

A través del procés de refinament obtenim GLP, naftes, querosè, gasoils, fuels i asfalts. Només de butà generem 300 quilograms per minut, la qual cosa serviria per al consum anual de tota una família.

  • Els GLP, com són el butà i el propà, són els primers components extrets del petroli a través de la destil•lació. Són gasos lleugers ideals pel consum domèstic com a combustible per a la cuina, aigua calenta i calefacció.
  • Les naftes són els principals components usats en diversos productes, com a gasolines i dissolvents, a més de ser les matèries primeres de l'etilè i el propilè. Tots aquests i més productes químics aconsegueixen la cota anual de dos milions i mitjà de tones, amb la qual es podrien omplir 10 superpetroliers de grans dimensions.
  • Les gasolines es fan servir com a combustibles d'automoció i són un producte molt demandat. Com a curiositat, amb la quantitat de gasolina que es fabrica en un minut al complex, un vehicle podria donar 6000 voltes a la Terra.
  • L'etilè i el propilè són hidrocarburs utilitzats per a la creació de plàstics, resines, dissolvents, acetones i derivats. Aquests compostos són dels més produïts del complex també. Repsol Tarragona produeix 1100 quilos d'etilè en un minut, un equivalent a 30 000 ampolles que cobririen el consum mitjà d'una família durant 40 anys.
  • A partir del polietilè d'alta densitat que es produeix en un any es podrien fabricar 120 milions d'envasos i, amb el de baixa densitat, es podria construir un hivernacle de 40 000 quilòmetres de llarg i un metre d'ample. Amb aquesta llargària n'hi hauria prou per fer la volta al món.
  • El querosè és un compost de densitat mitjana que es fa servir com a combustible d'aviació i, després d'un processament addicional, com a dissolvent o combustible de calefacció.
  • El gasoil, després de passar per diversos passos per ser purificat, s'utilitza per a dièsel d'automoció i per a calefacció domèstica. Amb el dièsel que es produeix en un sol dia al complex, podrien circular 14 400 vehicles durant un any.
  • El fuel és un compost molt pesat i es fa servir principalment com a combustible industrial.
  • Els asfalts són un material de construcció per a carreteres, pistes i circuits. També serveix d'impermeabilitzant de teulades i terres.

A més de tot això, el complex genera electricitat per l'autoabasteixement i el comerç. En un minut generem 1,5 MWh, que equival al consum mitjà d'una família durant quatre mesos.

  • També et pot interessar

Proceso productivo. Una familia echando frutas en una batidora

La Química de Repsol

Els productes que fabriquem i comercialitzem t'ajuden a millorar el teu dia a dia

Els nostres productes i serveis

T'oferim multituds de solucions en funció de les teves necessitats.