Saltar al contenido

Sobre el Complex

La nostra història

Nuestra historia

Referent energètic i un motor econòmic i d'ús en tota la zona

Des de la concepció del complex a principis dels anys 70, les instal·lacions petroquímiques de Tarragona no han deixat de crèixer.

Anys 70

El 14 de març de 1971 el Consell de Ministres aprova la construcció d'una planta de refinació de petroli a Tarragona. Es comença a construir l'any 1973 i n'inicia l'activitat l'any 1976. Les plantes d'etilè i la resta d'instal•lacions es van començar a construir alhora, però no es van acabar fins al 1978.

Anys 80

El 1982, es ven una de les plantes d'etilè a la Dow Chemical Company (DOW). Des del 1983 fins al 1992, comença un període de renovació i ampliació de les instal•lacions que n'augmenta la capacitat de producció i emmagatzematge.

Anys 90

Durant aquest període es va continuar amb la millora de les unitats de producció i se'n van instal•lar de noves. En aquest aspecte, destaquen la unitat de destil•lació de condensats residuals i la planta de cogeneració 1, ambdues comencen a funcionar l'any 1997, i la segona planta de cogeneració de l'any 2000.

També va haver-hi un canvi en la producció de les gasolines, per poder adequar-se a les especificacions publicades en 1999 legals pel que fa al contingut en sofre.

Anys 2000

L'any 2002 es posen en marxa per primera vegada la unitat de hidrocraqueig i la planta d'hidrogen, i fins al 2007 es realitzen novament ampliacions i reformes en les instal•lacions per augmentar-ne el rendiment. El 2008 s'engega una nova unitat, la de tractament de sosa gastada.

També s'inicien diversos projectes de millora de producció, com els realitzats en el tractament del querosè i el biodièsel.

Últimes inversions

Una parada és la interrupció del funcionament d'una o dues unitats en una empresa industrial, o un complex petroquímic com és el nostre cas.

És un pla que recull diferents activitats, com són el manteniment d'equips de producció, el reemplaçament, la inspecció o la neteja. Aquests treballs només es poden executar quan la planta de producció està parada i serveixen per fer una millora en les instal•lacions.

A l'any 2013 es va realitzar una parada programada en el complex que va afectar les plantes químiques de OPSM, Derivats, Butadiè, Poliolefina i Olefina (cracker). El dia 1 d'octubre del mateix any es va iniciar i es va prolongar durant 60 dies en els quals no va ocórrer cap accident. Es van destinar uns 95 milions d'euros per aquesta millora i es va millorar l'eficiència de múltiples unitats de producció. Durant la parada es van realitzar inversions per millorar la competitivitat i es van realitzar inspeccions i treballs de manteniment en diverses unitats amb una estimació total de 1.000.000 en hores i personal. Repsol va contractar l'execució d'alguns treballs a més de 100 empreses de diferents sectors. Pràcticament, el 90% de les empreses i persones externes que van intervenir en la parada van ésser de l'àmbit territorial de Tarragona. Entre el personal de Repsol i el de les empreses col·laboradores, una mitjana diària de 1.500 persones van passar per les instal·lacions del Complex, a més de les 1.600 habituals.

El 2016, es va posar en marxa la nova unitat de polietilè metal•locè, la primera a produir aquest material fora dels Estats Units amb la innovadora tecnologia Chevron Phillips Chemical. El metal•locè és idoni per al seu ús com a film per a embalatge.

El 2021, arrenca la primera planta de la Península Ibèrica per a la fabricació de polímers d'alta resistència a l'impacte al Complex de Tarragona. Aquests materials tenen un gran valor afegit en el mercat de l'automoció per la seva extraordinària resistència a l'impacte, que redunda en la seguretat, i a més, contribueixen a disminuir el pes total dels vehicles, la qual cosa redueix les seves emissions i amplia la seva autonomia.

Som un referent energètic i un motor econòmic i d'ús en tota la zona
  • També et pot interessar

Les nostres instal•lacions

El Complex Industrial de Repsol a Tarragona és un conjunt d'instal•lacions en les quals es produeix una gran quantitat de productes.
Nuestra gente

La nostra gent

La salut laboral i la seguretat dels treballadors a les nostres instal·lacions és el nostre principal objectiu.